11.06.2024

Luupin alla Avobenzone ja Octisalate + asiaa verenkiertoon imeytyvistä UV-kemikaaleista

Olen saanut niin paljon kyselyitä Avobenzonesta ja Octisalatesta, että on paikallaan omistaa näille oma pieni tietoisku.

Ensin hieman pohjustusta.

VANHAN TEKNOLOGIAN FILTTERIT

Kuten aiemmissa aurinkovoidepostauksissani olen tuonut esiin, aurinkosuojatuotemarkkinoilla käytetään edelleen runsaasti vanhan teknologian UV-filttereitä, ennen kaikkea siksi, että ne ovat niin edullisia uusiin verrattuna.

Lähes kaikkiin vanhan koulukunnan UV-filttereihin liittyy haittavaikutuksia joko ympäristölle tai ihmiselle, tai sekä että, mutta nämä kemikaalit ovat silti rajoituksin sallittuja kosmetiikkatuotteissa.

MIKSI HAITTAVAIKUTUKSIAKIN SISÄLTÄVIÄ UV-FILTTEREITÄ KÄYTETÄÄN?

UV-suojakemikaalien turvallisuutta tutkitaan tarkasti, mutta niiden potentiaalisia haittoja arvioidessa lainsäätäjät ottavat huomioon myös niiden terveyttä ylläpitävän vaikutuksen. Aurinkosuojatuotteet ovat kansanterveyden näkökulmasta tärkeä ihosyöpää ehkäisevä väline, ja niiden suotuisa vaikutus tässä kontekstissa on todettu moninkertaisesti merkittävämmäksi kuin niiden haitat (joihin lukeutuvat esimerkiksi allergiaoireet, ihoärsytys, vaikutus hormoneihin sekä vesieliöiden vaurioittaminen).

Siksi, puhtaasti suuren populaation terveyden nimissä, markkinoilla sallitaan myös filttereitä, joihin liittyy tunnettuja tai epäiltyjä terveysriskejä. Nämä riskit arvioidaan pienemmiksi kuin ihosyöpäriski, joka kasvaisi ilman aurinkovoiteen käyttöä.

Koska tämän hetken tiedon valossa turvallisemmiksi arvioidut uuden sukupolven UV-filtterit ovat paljon kalliimpia kuin vanhat, ei halpoja massa-aurinkovoiteita myyvillä yhtiöillä ole mahdollisuutta (tai kiinnostusta) käyttää niitä. (Voittomarginaalit kun toki vaikuttavat yrityksillä monenlaisiin valintoihin). Yksinkertaistettuna: uudempien filtterien käyttö kasvattaa tuotteen valmistuskustannuksia, minkä seurauksena joko tuotteen hinta kasvaa, tai yrityksen saama kate pienenee. Tai sekä että.

JOTKIN PAHIKSET HIIPUVAT

Tästäkin huolimatta monen vanhan UV-filtterin käyttö on hiipunut sitä mukaa, kun niissä on todettu erittäin merkittäviä haittoja. Jotkin haitat ovat niin laajasti uutisoituja ja kuluttajien paheksumia, että ne vaikuttavat ainesosien maineeseen tavalla, joka ei tee niiden käytöstä yrityksille enää kannattavaa. Medianäkyvyyden seurauksena kuluttajakin tunnistaa näitä aineita purkin kyljestä ja haluaa välttää niitä.

Tällaisia mainehaitan saaneita UV-suojakemikaaleja ovat erityisesti Oxybenzone (inci Benzophenone-3) ja Octinoxate (inci Ethylhexyl Methoxycinnamate), joiden ympäristöhaitat ovat niin tunnetut, että niiden käyttö on yrityksille tänä päivänä suorastaan noloa. Nämä kemikaalit kiellettiin lailla Havaijilla vuonna 2018, ja muita kemikaaleja on seurannut perässä.

SPOTLIGHT: AVOBENZONE JA OCTISALATE

Avobenzone ja Octisalate muodostavat mielenkiintoisen vanhan koulukunnan kaksikon. Ne ovat havaintojeni mukaan eniten käytössä olevat vanhan koulukunnan filtterit, ja niitä käyttävät yhä myös luotettavat pitkän linjan aurinkovoidebrändit kuten Nivea ja La Roche-Posay.

Kumpaankin niistä liittyy todettuja haittoja, Octisalateen tosin hieman vähemmän. Avobenzone on tänä vuonna liittynyt Havaijilla kiellettyjen UV-filtterien listalle, kiitos toksisuutensa vesieliöille. Et siis voi matkustaa Havaijin lomalle mukanasi, sanotaan nyt vaikka Nivean aurinkovoide. 99% Nivean aurinkovoiteista sisältää Avobenzonea.

Olen saanut valtavasti kyselyitä Avobenzonesta ja Octisalatesta juuri siksi, että niitä on myös luotettavina pidettyjen apteekkibrändien kuten ACO ja La Roche-Posay tuotteissa. Pyrin tällä kirjoituksella kertomaan näistä kahdesta filtteristä tietoa, joka voi auttaa arvioimaan, onko omalla kohdalla syytä välttää näiden käyttöä.

Olen lisäksi pyytänyt haastattelua La Roche-Posaylta ja ACOlta heidän tuotteissaan käytettyihin UV-suojakemikaaleihin liittyen, ja palaan asiaan, kun saan heiltä vastauksia. La Roche-Posaylta on jo kerrottu, että kysymykseni on lähetetty Ranskaan heidän aurinkosuojalabraansa. ACOlta tuli juuri tätä kirjoittaessani tieto, että viestini on lähetetty eteenpäin Ruotsiin.

MILLAINEN AINE ON AVOBENZONE?

Avobenzone eli Butyl Methoxydibenzoylmethane on maailman ensimmäinen pelkästään UVA-säteilyä absorboiva filtteri. Se on kehitetty 1980-luvulla. Ennen Avobenzonea markkinoilla oli ainoastaan UVB-filttereitä, ja ainoa UVA:ta blokkaava aine oli laajan kirjon filtteri sinkkioksidi, joka absorboi sekä UVB- että UVA-säteitä. (Kyllä, sekin absorboi, ei juurikaan heijasta. Tästä lisää, kun omistan mineraalifilttereille oman spotlight-postauksen.) Ennen Avobenzonea valtaosa aurinkovoiteista suojasi ihoa siis ainoastaan UVB-säteiltä, ja ihoa vanhentavat ja DNA-muutoksia aiheuttavat UVA-säteet pääsivät vapaasti mellastamaan ihossamme.

Avobenzone on todella tehokas UVA-filtteri, mutta kolikon toisella puolella on sen epästabiilius. Tämä tarkoittaa sitä, että Avobenzone menettää nopeasti tehonsa absorboidessaan UV-säteilyä. (Ennen vanhaan Avobenzonea sisältävää voidetta piti lisätä jopa tunnin välein, että sen teho säilyisi.) Vasta 1990- ja 2000-luvulla keksittiin keinoja alkaa kunnolla stabiloimaan Avobenzonea muiden ainesosien, erityisesti uuden sukupolven UV-filtterien avulla. Voi todeta hieman ironisesti, että vasta uuden ajan filtterit tekivät Avobenzonesta parhaan version itsestään.

Avobenzonen Safety Data Sheet

Avobenzonen ongelmia

Tänä päivänä Avobenzone saadaan uuden teknologian keinoin säilyttämään tehonsa auringossa, ja sitä pidetään yhä yhtenä maailman parhaista UVA-filttereistä. Avobenzonen kainalossa kuitenkin kulkee joukko lieveilmiöitä: se on pitkäaikaisesti haitallinen vesistöille, ja sen on myös todettu aiheuttavan allergiaa ja ihoärsytystä.

Kaikkiin näihin haittoihin liittyy olennaisesti pitoisuus, eli ei voi vetää suoraa yhtäläisyysmerkkiä vaikkapa Avobenzonen läsnäolon ja korallien kuoleman kanssa. Joka tapauksessa, nämä haitat ovat todettuja ja olemassa. Lisäksi Avobenzonen on todettu imeytyvän verenkiertoon. Tämän seikan ovat vahvistaneet erityisesti USAn kemikaaliviranomaisen FDA:n teettämät tutkimukset vuosina 2019 ja 2020. (Tutkimukset luettavissa täällä/2019 ja täällä/2020.)

MILLAINEN AINE ON OCTISALATE?

Octisalate eli Ethylhexyl Salicylate on 70- tai 80-luvulla kehitetty UVB-filtteri. Se toimii niin sanottuna tuki-filtterinä vahvistaen muiden UV-filtterien tehoa, mutta ei yksinään ole kovin tehokas absorboija. Se toimii myös tiettyjen UV-suoja-aineiden liuottimena, ja tämä rooli on lähes yhtä merkittävä kuin sen filtteri-status. Sitä käytetään aina yhdessä muiden filttereiden kanssa.

Octisalate on oman käsitykseni mukaan vielä Avobenzoneakin yleisemmin käytetty vanhan ajan UV-filtteri. Sitä näkee hyvin monissa aurinkovoidekoostumuksissa, jotka muuten sisältävät vain uuden teknologian filttereitä. Selvitysteni mukaan uskon syyn olevan ennen kaikkea kustannuksellinen; käyttämällä Octisalatea saadaan edullisella tavalla tehostettua aurinkotuotteen UVB-suojaa.

Octisalaten haitallisuus vaikuttaa olevan hieman vähemmän tuettu kuin Avobenzonen.

En ole kahden vuoden aurinkosuoja-perehtymiseni aikana löytänyt yhtäkään artikkelia tai viittausta, jossa mainittaisiin Octisalaten iho- tai elimistöhaitoista, poislukien ECHA, detalji alempana. Sen sijaan sen vesistöhaitallisuudesta löytyy dokumentaatiota, ja joissain Octisalaten valmistajien käyttöturvallisuustiedotteissakin on luettavissa aineen luokitus "toksiseksi vesiorganismeille". (Käyttöturvallisuustiedote eli Safety Data Sheet eli SDS on kemikaalin toimittajan laatima selvitys kemikaalin turvallisuudesta. Yllä oleva Other Adverse Effects -kohta on otettu yhdestä sellaisesta.)

Kysyin kemistikontaktiltani SDS:issä ilmenevästä eroavaisuudesta. Hän kertoi, että eri raaka-ainetoimittajilla voi olla eri käsityksiä toksisuudesta, ja lisäksi jotkin SDS:t saattavat ikävä kyllä olla myös vanhentuneita, eli valmistaja ei ole päivittänyt niiden tietoja vastaamaan tämän hetkistä tietoa.

Euroopan Kemikaaliviranomaisen ECHA:n ainesosatietopankissa Octisalaten kohdalla lukee ylläoleva teksti:

"Varoitus! Yritysten ECHA:lle REACH-rekisteröinnissä toimittaman luokituksen mukaan tämä aine on erittäin myrkyllistä vesieliöille pitkäkestoisin vaikutuksin, ja sen epäillään vahingoittavan sikiötä."

Kemistikontaktini mukaan ECHA on kemikaalien toksisuus- ja hasardiasioissa Euroopassa luotettavin lähde.

Octisalate oli myös jonkin aikaan EU:n CoRAP-listalla epäiltynä hormonihäirikkönä, mutta tämä status on nyt kumottu ja yhdiste on poistunut CoRAP-listalta.

UV-SUOJAKEMIKAALIEN IMEYTYMINEN VERENKIERTOON

Useiden, jopa useimpien vanhan koulukunnan UV-filtterien imeytyminen ihon läpi kehoon ja verenkiertoon saakka on tutkimuksin todistettu. Viimeisin luotettavana pidetty tieto tulee Yhdysvaltojen kemikaaliviranomaisen FDA:n teettämistä tutkimuksista vuosilta 2019 ja 2020.

FDA (U.S. Food And Drug Administration) valvoo Yhdysvalloissa kosmetiikan kemikaaleja sekä reseptivapaita lääkeaineita, jollaisiksi UV-suojakemikaalit Yhdysvalloissa luokitellaan. Koska UV-suoja-aineet ovat USAssa tosiaan lääkkeitä, niihin kohdistetaan aivan erityisen tiukat turvallisuusarvioinnit ja -vaatimukset. Tämä on yksi syistä sille, miksi uudemmat, Euroopassa ja muualla maailmassa jo aikaa sitten hyväksytyt turvallisempina pidetyt UV-filtterit eivät yhäkään ole USAssa saaneet myyntilupaa.

FDA:n teettämistä tutkimuksista ja niistä tehdyistä johtopäätöksistä voi lukea lisää täältä. 

Valitsin tähän kirjoitukseen olennaisimmat asiat FDA:n tiedonannoista. Nämä tiedot tarjoavat viranomaistason informaatiota, joka voi auttaa oman arvion tekemisessä aurinkovoiteiden suhteen.

FDA:n tiedonanto maaliskuussa 2020:

Tärkein tieto vapaasti suomennettuna:

"Uudessa tutkimuksessa testasimme neljän kaupallisesti saatavilla olevan aurinkosuojatuotteen (emulsio, aerosolisuihke, nonaerosolisuihke ja pumppusuihke) sisältämien UV-suoja-aineiden imeytymistä. Vaikka syventävä lisätieto on tarpeen, tulokset osoittivat, että kaikki kuusi UV-suoja-ainetta imeytyivät verenkiertoon – jopa yhden käyttökerran jälkeen.

Uuden tutkimuksen lisähavainto on, että kun aktiiviainesosat ovat imeytyneet, ne voivat säilyä kehossa pitkiä aikoja. Tässä tutkimuksessa arvioitiin aktiivisten aineosien avobentsonin, oksibentsonin, oktokryleenin, homosalaatin, oktisalaatin ja oktinoksaatin imeytymistä."

Tärkein tieto vapaasti suomennettuna:

"FDA hakee lisätietoa aurinkosuojatuotteiden ainesosista.

FDA on pyytänyt UV-suoja-kemikaalien valmistajilta ja muilta kiinnostuneilta osapuolilta lisätietoja 12 aurinkosuojaaineesta, joita käytetään tällä hetkellä myynnissä olevissa tuotteissa.

Vaikka tutkimukset ovat hieno alku, tarvitaan lisätietoja jokaisesta näistä 12 aktiivisesta aurinkosuojan ainesosasta, jotta voidaan täysin ymmärtää niiden imeytymistä elimistöön, sekä imeytymisen pitkäaikaisvaikutuksia. Ilman lisätutkimuksia FDA ei voi olla varma, mitä imeytymistasoja voidaan pitää turvallisina."

.

Lopuksi FDA kuitenkin muistuttaa, että tutkimuksen kohteena olevat UV-suojakemikaalit eivät tämän hetken tiedon valossa ole epäturvallisia käyttää, eivätkä FDA:n toimenpiteet lisätiedon saamiseksi ole osoitus sille, että olisi syytä epäillä epäturvallisuutta.

FDA suosittelee aurinkovoiteiden käyttöä esittämistään huolista huolimatta, sillä aurinkovoiteilla on kansalaistasolla tärkeitä terveyshyötyjä.

FDA toteaa kuitenkin tarvitsevansa lisätietoa täyttääkseen ainesosiin liittyvät tietoaukot, jotta voi uudelleenarvioida aineiden turvallisuutta.

Sinkkioksidi-aurinkovoiteita pidetään USAssa kaikkein turvallisimpina

GRASE

👉Mielenkiintoisesti (ja, tuotanoin, aika hullusti..!), FDA:n listalla on 17 hyväksyttyä UV-suojakemikaalia, mutta niistä vain kahdella on GRASE eli Generally Recognized As Safe And Effective -status. Tämän statuksen FDA myöntää vain niille kemikaaleille, joiden suhteen se on täysin varma haitattomuudesta ihmisen terveydelle. Ja nämä UV-suojakemikaalit ovat... mineraalifiltterit sinkkioksidi ja titaanidioksidi.

Ainesosat ilman tätä statusta ovat nekin lain mukaan sallittuja ja turvallisia, mutta, ehh, eivät yhtä turvallisia kuin GRASE-kemikaalit. 🤷‍♀️ Pikkuisen kummallinen luokittelu meikäläisen logiikalla. Toisaalta, en ole ainoa, joka näin ajattelee. GRASE-statuksen puuttuminen kaikilta kemiallisilta UV-suoja-aineilta USAssa on kirvoittanut alan toimijoilta kommentteja ja odotuksen, että FDA hetkenä minä hyvänsä kieltää kemialliset filtterit kokonaan. Samalla eurooppalaisten, uudempien ja ei-ihoon-imeytyvien UV-suoja-aineiden valmistajat työskentelevät kuumeisesti, jotta nämä aineet vihdoin ja viimein saataisiin Yhdysvaltojen markkinoille. Lue lisää esim. tästä NBC News'in tuoreesta artikkelista.

⛱️⛱️⛱️⛱️

TIIVISTELMÄ AVOBENZONE & OCTISALATE

AVOBENZONE edut:

✅ Tehokas UVA-filtteri

✅ Valmistajalle edullinen

AVOBENZONE potentiaaliset haitat:

👎 Vesistöille myrkyllinen. *

👎 Imeytyy verenkiertoon (mikä ei välttämättä ole omiin terveysarvoihin sopiva asia, vaikkei aine tekisikään kehon sisällä mitään)

👎 Voi aiheuttaa allergiaa ja ihoärsytystä pitoisuudesta riippuen.

OCTISALATE edut:

✅ Tehostaa tuotteen UVB-suojaa

✅ Valmistajalle edullinen

OCTISALATE potentiaaliset haitat:

👎 Vesistöille myrkyllinen *

👎 Imeytyy verenkiertoon (mikä ei välttämättä ole omiin terveysarvoihin sopiva asia, vaikkei aine tekisikään kehon sisällä mitään)

👎 Saattaa vahingoittaa sikiötä

*) Vesistömyrkyllisyys liittynee pitkälti pitoisuuksiin, jollaisina ainetta veteen päätyy. Esimerkiksi Octisalate on mukana joissain ympäristösertifioiduissa aurinkovoiteissa pieninä pitoisuuksina (olen nähnyt reseptejä). Avobenzonea ei toistaiseksi ole näkynyt ympäristömerkityissä aurinkovoiteissa.

*

Palaan Octisalaten ja Avobenzonen kiemuroihin, kun saan lisätietoa Ranskasta ja Ruotsista. Haluan itse uskoa (ja uskonkin), että näillä brändeillä on hyvät perustelut ja syyt näiden filtterien käytölle, ja haluan jokseenkin myös uskoa, että heillä on jokin tuotekehityksellinen keino ehkäistä näiden kemikaalien imeytyminen kehoon. Tämä erityisesti siksi, että kummallakin brändillä on näitä filttereitä myös lasten aurinkovoiteissa. Yhä vallalla oleva suositus on, että lasten iholla ei käytetä kehoon imeytyviä UV-suojakemikaaleja. Juuri tästä on kummunnut suositus käyttää lapsilla fysikaalisia filttereitä = eivät takuuvarmasti imeydy ihon läpi. Tällä pohjalla minusta on erityisen kiinnostavaa ja tärkeääkin kuulla perustelut, miksi Avobenzonen ja Octisalaten kaltaiset aineet ovat joidenkin valmistajien mielestä OK käyttää lasten iholla.

66 comments on “Luupin alla Avobenzone ja Octisalate + asiaa verenkiertoon imeytyvistä UV-kemikaaleista”

 1. Voi ei, tämän jutun luettuani harmittaa! CeraVe Facial Moisturising Lotion SPF50 on ollu mun ehdoton suosikki jo tovin, tykkään koostumuksesta ja hyvä meikin alle ym ym. Sisältää näköjään sekä ethylhexyl salicylatea että butyl methoxydibenzoylmethanea. Kompensoiko bis-ethylhexyloxyphenol methoxyphenyl triazine lainkaan sen ollessa inci-listalla nuita kahta em. aiemmin? 🙈 onko tuossa tuotteessa "mitään hyvää"?

  Vastaa

  2
  1. Tässä voiteessa on sekaisin uusia ja vanhoja filttereitä, ja vain valmistaja tietää, missä suhteessa niitä on toisiinsa nähden. Tinosorb S (eli just tää bis-ethylhexyloxyphenol methoxyphenyl triazine) näyttää olevan ykkösenä, eli voisi olettaa sen olevan tässä voiteessa se pääasiallinen filtteri, ja kyseistä filtteriähän pidetään uusien filttereiden parhaimpana ja ikäänkuin uuden sukupolven aurinkosuojauksen "kultaisena standardina".

   CeraVe pystyy tätä filtteriä käyttämään USA.n ulkopuolella myytävissä tuotteissaan, mutta ironisesti ei USAssa, eli brändin kotimaassa, jossa Tinosorb S ei edelleenkään ole hyväksytty myyntiin.

   Eli on tässä tuotteessa hyvääkin 🙏🏻

   Vastaa

   4
 2. No hö. Vaikka olen hyvin hyvin tarkka siitä, että käytän uidessa vain luonnonkosmetiikan aurinkoivoiteita, harmittaa silti, että suosikiksi nousseen Isntreen kasvoille tarkoitetussa aurinkovoiteessa on octisalatea. Kokeilin Beauty of Joseonin suojakertoimellista kasvoseerumia ja se sai ihon kirvelemään. Isntreen voide sen sijaan sopii herkälle iholleni tosi hyvin. Halusin löytää Patykan ja Dhyvanan rinnalle jonkin kemiallisen aurinkovoiteen kasvoille, sillä jatkuva fysikaalisen suojan käyttö kasvoilla tukkii ihoa vaikka kuinka poistan sen kaksoispuhdistuksella.

  Vastaa

  1
  1. Halusin löytää Patykan ja Dhyvanan rinnalle jonkin kemiallisen aurinkovoiteen kasvoille, sillä jatkuva fysikaalisen suojan käyttö kasvoilla tukkii ihoa vaikka kuinka poistan sen kaksoispuhdistuksella.

   Entäpä Beauty of Joseonin Rice + Probiotics SPF 50+, Round Labin Birch Juice SPF 50+ tai Skin 1004 Madagascar Centella SPF 50+? Näissä on kaikissa pelkästään uusia filttereitä ja ovat äärimmäisen ohuita, kevyitä ja kosteuttavia emulsioita. Tuo Joseonin suojakertoimellinen seerumi on eri tuote kuin Rice + Probiotics SPF 50+

   Vastaa

   4
 3. Kiitos näistä postauksista, olen oppinut paljon uutta! Ja hyvä disclaimer tässä alussa myös. Valitettavan usein näkee esim. tiktokissa monen päättävän käyttämättä mitään pienenkin ainesosariskin takia, mutta unohtaa että kyllä se ihosyöpä on sitäkin isompi riski..
  En tiedä oletko jo aikaisemmin avannut tästä aiheesta mutta ig:ssä vinkkasit spf+meikkicombosta. Onko siis meikki spf päällä yhtä tyhjän kanssa ja 'rikkoo' suojan? Onko siis ainoa hyvä vaihtoehto olla kesällä meikittä? 🥲

  Vastaa

  4
  1. mutta unohtaa että kyllä se ihosyöpä on sitäkin isompi riski..

   Jep, tämä on tärkeä asia ottaa aina huomioon.

   En tiedä oletko jo aikaisemmin avannut tästä aiheesta mutta ig:ssä vinkkasit spf+meikkicombosta. Onko siis meikki spf päällä yhtä tyhjän kanssa ja 'rikkoo' suojan?

   Meikki + aurinkovoide -postaus on yhä tuloillaan... 😅 Instassa ehdin aihetta lyhyesti kommentoida, mutta blogissa en vielä ole tästä kirjoittanut.

   Totuus on tylsää kyllä se, että meikkivoide aurinkovoiteen päällä heikentää aurinkovoiteen tehoa. Ei siis välttämättä pilaa tehoa kokonaan, mutta eittämättä heikentää sitä, sillä aurinkovoiteen iholle muodostamaa tasaista pintaa ja UV-suoja-aineiden muodostama verkkoa ei saa enää hangata sen jälkeen, kun voide on imeytynyt. Jos levittää päälle meikkivoiteen, tällöinhän ihoa tulee väkisin pyyhittyä ja hangattua, jolloin aurinkovoiteen pinta "reikiintyy".

   Onko siis ainoa hyvä vaihtoehto olla kesällä meikittä?

   Ei. :) Kesällä erinomaisia vaihtoehtoja on käyttää sävytettyä BB/CC-aurinkovoidetta ja/tai mineraalimeikkipuuteria. Tällä yhdistelmällä saa jopa hyvinkin peittävän tuloksen, jos peittävyyttä tavoittelee.

   Mineraalipuuteri tulee toki levittää iholle hankaamatta. Itse taputtelen ja painelen mineraalipuuterin ihoon isolla kabukilla. Myös vippaa voi käyttää.

   Vastaa

   4
  2. Mahtavaa! Sitä odotellessa mutta ilokseni käytänkin lähinnä CC-voiteita. 😄 mineraalimeikkikin (hiukan liian tumma sävy talvelle) löytyy, sitä voisi alkaa taas testaamaan kesän kunniaksi
   .

   Vastaa

   2
 4. Kiitos taas hyvästä kirjoituksesta!

  Varmennuksena vielä, kuvitustuoteissa on siis kaikissa ainakin jompaa kumpaa, avobenzonea tai octisalatea?

  Vastaa

  3
 5. Onko mielipidettä [abib] merkin aurinkovoiteista? Erityisesti se stick versio kiinnostaisi kun kaveri suositteli koostumuksen ja ihotuntuman perusteella mut jossittelu on saanu vallan

  Vastaa

  1
  1. Tuolta löytyy ainakin jonkunäköne lista ainesosista

   Näkyy olevan ystävämme Octinoxate, seuranaan kaksi uudempaa filtteriä sekä Octocrylene ja Octisalate. Eli tämä ei sovi Havaijin lomalle, voi kiteyttää.

   Vastaa

   2
 6. Kiinnostavaa, että noita aineita on lapsille tarkoitetussa aurinkovoiteissa. Mielenkiintoista kuulla, mitä yritykset vastaavat sinulle.

  La Roche-Posay on meilläkin käytössä jo ihan siitä syystä, että se on todella miellyttävä levittää iholle ja sitä myöten sitä tulee myös käytettyä. Mutta toki mietityttää tuo verenkiertoon imeytyminen vaikka olennaisempaa onkin se, että iho tulee suojattua. Oma juttunsa on myös se, että fysikaalinen suoja on hankala pestä pois esimerkiksi lapsen kasvoilta ja siihen tarttuu tiukasti kiinni kaikki hiekka ja pöly.

  Esikoisen vauva-ajalta muistan myös sen, että oli hankala selvittää onko jossakin aurinkorasvassa fysikaalinen suoja vai ei. Jostain syystä sitä ei joko kauheasti markkinoida tai sitten käteen osui vain kemiallisen suojan tuotteita.

  Vastaa

  1
  1. La Roche-Posayn voiteet ovat tosiaankin miellyttävän tuntuisia, ja itselläkin on käytössä Anthelios SPF 30 kropalle. Mä en ole omalla kohdallani huolissani imeytyvistä kemikaaleista, koska niitä on (ikävä kyllä) imeytynyt mun kroppaan jo yli 30 vuoden ajan ennenkuin havahduin UV-filtterien detaljeihin.

   Jos mulla olisi lapsia, en ehkä kuitenkaan käyttäisi heillä näitä kehoon imeytyviä aineita, koska nyt on vaihtoehtoja. Mun lapsuudessa ja nuoruudessa ei vaihtoehtoja ollut.

   Vastaa

   3
 7. Olet varmaan jossain kirjoittanut Laveran nykyisistä aurinkosuojista, mutta kiinnostaisi vielä kommentit 🙂

  Vastaa

  1
  1. En ole kirjoittanut niistä. Haluan olla rehellinen ja kerron, että en kirjoittanut niistä, koska uudet koostumukset sisältävät nanopartikkeleita, enkä sen tähden halua niitä nostaa kanavissani.

   Vastaa

   13
 8. Ilmeisesti tämä COSRX Aloe Soothing Sun Cream SPF50+ oli huonompi valinta kuin osasin arvatakaan:

  WATER, ETHYLHEXYL METHOXYCINNAMATE, GLYCERIN, PROPYLENE GLYCOL, CYCLOPENTASILOXANE, PHENYLBENZIMIDAZOLE SULFONIC ACID, BIS-ETHYLHEXYLOXYPHENOL METHOXYPHENYL TRIAZINE, DICAPRYLYL CARBONATE, ISOAMYL P-METHOXYCINNAMATE, POTASSIUM CETYL PHOSPHATE, ALCOHOL, DIMETHICONE, BUTYLENE GLYCOL, GLYCERYL STEARATE, TITANIUM DIOXIDE, C14-22 ALCOHOLS, POLYMETHYL METHACRYLATE, CETEARYL ALCOHOL, PEG-100 STEARATE, TRIETHANOLAMINE, SILICA, SODIUM HYDROXIDE, DIMETHICONE/VINYL DIMETHICONE CROSSPOLYMER, C12-20 ALKYL GLUCOSIDE, ALUMINUM HYDROXIDE, STEARIC ACID, FRAGRANCE, CAPRYLYL GLYCOL, PHENOXYETHANOL, ACRYLATES/C10-30 ALKYL ACRYLATE CROSSPOLYMER, ALOE ARBORESCENS LEAF EXTRACT, DIPOTASSIUM GLYCYRRHIZATE, CARBOMER, XANTHAN GUM, LIMONENE, TOCOPHERYL ACETATE, DISODIUM EDTA, HEXYL CINNAMAL, LINALOOL, BENZYL SALICYLATE, GERANIOL, BENZYL ALCOHOL, CITRONELLOL, BENZYL BENZOATE, CITRAL

  Olin niin iloinen, kun ensimmäistä kertaa olen löytänyt aurinkosuojan, jota oikeasti käytän päivittäin, koska se ei tunnu iholla miltään, eikä se ole aiheuttanut mitään ikäviä oireita todella herkällä ihollani. Ajattelin, että paras aurinkosuoja on se, jota oikeasti tulee käytettyä, mutta ihan näin ei taida ollakaan…

  Vastaa

  1
  1. Njoo, siellähän on Octinoxate.

   On hyvä tietää, että Octinoxate ja Oxybenzone olivat maailman eniten käytetyt UV-suojafiltterit, ennen kuin tutkimukset paljastivat niitä löytyvän runsaasti koralleista ja muista merieliöistä. Sen jälkeen kun Havaiji (ja muutama muu valtio) kielsi nämä kemikaalit, niiden käyttö on lähtenyt laskemaan kuin härän häntä. Koska näillä on ollut niin valtava dominanssi aurinkotuotemarkkinoilla, osalla brändeistä kenties kestää luopua niistä. Se, mitkä brändit näistä pitävät yhä kiinni, tietysti kertoo omaa tarinaansa brändin arvoista. Ehkäpä COSRX ajattelee, että "meidän asiakkaat käyttävät näitä vain cityolosuhteissa, eikä nämä päädy meriin, joten no harm". 🤷‍♀️ Anyways, Octinoxatella on myös haitallisia vaikutuksia kehossa ja ihossa, se on hormonihäirikkö.

   Vastaa

   1
  2. Harmi. Muuten oli aivan erinomainen aurinkosuoja, käytin joskus vuosia sitten ja ilahduin, kun tuli Suomeen myyntiin..

   Vastaa

   1
 9. Tässäkin uutuudessa taitaa olla tuota pahista? Miten muuten arvioisit/kommentoisit ihon kannalta sisältöä?

  Skinvisibles® Even Sense SPF50

  Aqua (Water), Propylheptyl Caprylate, Alcohol, Diethylamino Hydroxybenzoyl Hexyl Benzoate, Dibutyl Adipate, Dimethicone, Ethylhexyl Salicylate, Ethylhexyl Triazone, Butylene Glycol, Tris-Biphenyl Triazine (nano), Niacinamide, Bis-Ethylhexyloxyphenol Methoxyphenyl Triazine, Glycerin, Polyglyceryl-3 Stearate/Sebacate, Diethylhexyl Butamido Triazone, Decyl Glucoside, Arginine, Phenoxyethanol, Potassium Cetyl Phosphate, Acrylates/Beheneth-25 Methacrylate Copolymer, Xanthan Gum, Carbomer, Ethylhexylglycerin, Disodium Phosphate.

  Vastaa

  1
  1. Tässäkin uutuudessa taitaa olla tuota pahista? Miten muuten arvioisit/kommentoisit ihon kannalta sisältöä?

   Täyssynteettinen ja hajusteeton tuote, varmaankin hyperneutraali iholla. Ei tee iholla muuta kuin suojaa UV-säteilyltä. Oikein hyvät filtterit ja joukossa Octisalate (jota en itse pidä erityisen pahana, ja pitäisin sen käyttöä kyseenalaisena vain, jos viettäisin paljon aikaa vedessä - mitä en itse tee 😅).

   Vastaa

   2
  2. Mutta eikö se silti joudu viemäriveden mukana vesistöön kun peset voiteen pois?

   Ansaitsisit kyllä jonkin ekopalkinnon tekemästäsi valistustyöstä!

   Terkuin Hele

   Vastaa

   2
  3. Mutta eikö se silti joudu viemäriveden mukana vesistöön kun peset voiteen pois?

   Joo, mutta eikös vedenpuhdistuslaitos poista viemärivedestä myrkkyjä? Toisin on luonnonvesissä, siellä voide päätyy sellaisenaan veteen.

   Vastaa

   1
  4. Valitettavasti ei. Tässä lainaus HSY:n sivuilta:

   Kotitalouksien jätevedet
   Yhdyskuntajätevesien osalta kotitaloudet ovat suurin haitallisten aineiden lähde. Tavallisista päivittäin käyttämistämme tuotteista ja tavaroista pääsee jäteveteen haitallisia aineita. Näitä aineita on kuluttajakemikaaleissa kuten pesuaineissa, kosmetiikassa ja lääkkeissä, eivätkä ne kaikki poistu edes jätevedenpuhdistusprosessin avulla.
   Aurinkorasvat voivat sisältää haitallisia aineita, kuten monet muutkin tuotteet. Niitä voi olla sekä kemiallisissa että fysikaalisissa suojissa. Kemiallisissa suojissa usein käytetty oksibentsoni voi esimerkiksi vahingoittaa koralliriuttoja, ja fysikaalisten rasvojen sinkkioksidi on ympäristölle vaarallinen ja erityisen haitallinen vesieliöille.

   https://www.hsy.fi/vesi-ja-viemarit/vinkit-veden-ja-viemarin-kayttoon/haitalliset-aineet-ja-kemikaalit/#Mit%25C3%25A4%2520ovat%2520haitalliset%2520aineet%2520ja%25

   Sivuilla on enemmänkin kosmetiikan haitallisista aineista, esim. mikromuoveista.

   Vastaa

   5
  5. Valitettavasti ei. Tässä lainaus HSY:n sivuilta:

   😢😔

   Eli.... vaikka on tiedossa, että aurinkovoiteiden sisältämien kemikaalien vaikutus vesistöjen saastumiseen kokonaiskuvassa on äärimmäisen vähäinen, globaalilla tasolla muihin saastelähteisiin nähden lähes mitätön, olisi paras luopua kokonaan näitä vanhoja UV-filttereitä sisältävistä aurinkovoiteista, jos haluaa kantaa pienenkin korren kekoon vesistöjen hyväksi.

   Teollisuus voisi vaikuttaa tähän täysin ratkaisevasti lopettamalla vanhojen UV-filttereiden (ja toki muidenkin ympäriställe haitallisten kosmetiikan kemikaalien) käytön. Nyt vastuu sysätään kuluttajalle. 😑 Ja kuluttaja VOI vaikuttaa, mutta mitkä ovat vaikuttamisen mahdollisuudet, kun markkinoiden aurinkovoiteista alle 1% on ympäristöystävällisiä? Kyllä tässä olisi aika paljon suurempi vastuu teollisuudella!

   Vastaa

   3
  6. Eli sinkkioksidikin on tosi paha? Ei kuluttajan elämää ole helpoksi tehty. 🙄

   Vastaa

   1
  7. Ei ole tosi paha, ei todellakaan :) Mulla on tulossa aiheesta oma postaus (siis mineraalifilttereistä).

   Vastaa

   2
  8. Lisäys omaan kommenttiini: Totta kai osa kemikaaleista puhdistuu, mutta HSY:n mukaan

   Puhdistamoitamme ei kuitenkaan ole suunniteltu haitallisten aineiden poistamiseen eikä niiltä edellytetä haitallisten aineiden poistoon tarkoitettua täsmäteknologiaa. Puhdistamolle päätyessään osa haitallisista aineista hajoaa biologisesti, osa sitoutuu lietteeseen ja osa kulkeutuu kokonaan puhdistamon läpi.

   Vastaa

   4
  9. Vedenpuhdistus poistaa vain pienen osan myrkyistä ja suuri osa myrkyistä ja mm lääkeaineista päätyy Suomessakin puhdistamojen kautta vesistöihin. Enenevissä määrin tähän on onneksi alettu kiinnittää huomiota, mutta siitä, että vesistöihin päätyviä yhdisteitä monitoroidaan, on pitkä matka siihen että ne saadaan puhdistettua.

   Vastaa

   4
 10. Voihan taas. Ostin itse tuon La Roche-Posayn Anthelios SPF 30 -aurinkosuojavoiteen, koska se tuotekuvauksen mukaan oli "meriympäristöä kunnioittava". Kuitenkin se sisältää Avobenzonea :(

  Odotan innolla valmistajan lausuntoa!

  Vastaa

  1
  1. Odotan innolla valmistajan lausuntoa!

   So do I!

   Mun odotus on, että L R-P kertoo pitoisuuden olevan niin pieni, ettei sillä olisi merkitystä vesistöille (tai keholle). Samalla - vaikka näin olisikin - haluan kuulla, miksi ihmeessä tämä aine olisi välttämätön L R-P:n tuotteissa, kun heillä kyllä budjetti ja katteet riittää formuloimaan tuotteensa myös pelkästään uusilla filttereillä. Täytyy olla jokin erittäin hyvä formulan tehoon liittyvä syy, jota me tavikset emme tajua.

   Vastaa

   1
 11. Entäs nää Avenen kasvojen aurinkotuotteet, aurinkofilttereiden osalta? Ja muutoin ihon, mitä anti-age tässä ylemmässä mahtaa olla ja alemman markkinoidaan kosteuttavan 8h, mikä siinä on erityisen kosteuttavaa?

  AVENE SUN ANTI-AGING SUNCARE SPF50+ 50 ML

  Avene thermal spring water (avene aqua), C12-15 alkyl benzoate, dicaprylyl carbonate, methylene bis-benzotriazolyl tetramethylbutylphenol [nano], diisopropyl adipate, water (aqua), silica, bis-ethylhexyloxyphenol methoxyphenyl triazine, diethylhexyl butamido triazone, alcohol (alcohol denat), aluminum starch octenylsuccinate, butyl methoxydibenzoylmethane, C10-18 triglycerides, decyl glucoside, glyceryl stearate, PEG-100 stearate, potassium cetyl phosphate, acrylates/C10-30 alkyl acrylate crosspolymer, Ascophyllum nodosum extract, benzoic acid, caprylic/capric triglyceride, caprylyl glycol, disodium EDTA, glyceryl behenate, glyceryl dibehenate, propylene glycol, sodium hydroxide, stearyl alcohol, tocopherol, tocopheryl glucoside, tribehenin, xathan gum.

  AVENE SUN CREAM SPF50+ 50 ML

  Avene thermal spring water (avene aqua), C12-15 alkyl benzoate, diethylamino hydroxybenzoyl hexyl benzoate, ethylhexyl triazone, glycerin, Oryza sativa (rice) starch (Oryza sativa starch), phenylene bis-diphenyltriazine, water (aqua), bis-ethylhexyloxyphenol methoxyphenyl triazine, glyceryl stearate, potassium cetyl phosphate, stearyl alcohol, vp/eicosene copolymer, benzoic acid, caprylic/capric triglyceride, caprylyl glycol, glyceryl behenate, glyceryl dibehenate, PPG-1-PEG-9 lauryl glycol ether, red 33 (CI 17200), tocopheryl glucoside, tribehenin, xanthan gum.

  Vastaa

  0
  1. Entäs nää Avenen kasvojen aurinkotuotteet, aurinkofilttereiden osalta? Ja muutoin ihon, mitä anti-age tässä ylemmässä mahtaa olla ja alemman markkinoidaan kosteuttavan 8h, mikä siinä on erityisen kosteuttavaa?

   Anti-Age-versiossa ei ole mitään muuta "anti-age"-ominaisuutta, kuin itse UV-suoja. Jokainen SPF-tuote on samalla anti-age-tuote, sillä UV-säteily on kaikkein eniten ihoa vanhentava tekijä. Tässä voiteessa on muuten uudet filtterit ja sitten Avobenzone.

   Alemmassa aurinkovoiteessa on pelkästään uusia filttereitä. Sen ainoa merkittävä kosteuttava aine on glyseroli, ja lupaus voiteen pitkäkestoisesta kosteutuksesta voi liittyä glyserolin pitoisuuteen. Ehkäpä sitä on tässä voiteessa keskimääräistä enemmän..? Glyseroli on kosmetiikan ylesin kosteuttava aine, ja yli 90% kasvo- sekä vartalovoiteista sisältää sitä.

   Hullua kyllä, Anti-Age-nimetyssä aurinkovoiteessa ei ole glyserolia. Kyllähän ihon kosteutuskin on osa ikääntymisen merkkien lievitystä...

   Vastaa

   1
 12. Heippa, olen kiinnostuneena lueskellut näitä kirjoituksia aurinkovoiteista, ja kuulisin mielelelläni kommenttejasi myös omasta suosikistani, apivitan aurinkorasvoista - mielellään myös muista merkin tuotteista.

  Vastaa

  1
  1. apivitan aurinkorasvoista

   Katsoin neljän aurinkovoiteen incit (heillä on paljon aurinkovoteita, jokaista en ehdi tutkia). Tuotteissa on muuten uudet filtterit ja sitten parissa oli mukana Octisalate.

   Olen omistanut Apivitalle pari postausta vuosien varrella:

   https://karkkipaivablogi.com/2014/10/kreikkalaisten-valinta-apivita/
   https://karkkipaivablogi.com/2016/10/kosmetiikkafriikit-suunnatkaa-tanne/

   Omaa kokemusta vain yhdestä putsarista ja muutamasta seeruminäytteestä, olivat ihan jees.

   Vastaa

   1
 13. Kysyisin vielä aurinkovoiteiden poistamisesta. Luin jossain vaiheessa postauksesi puhdistusöljyistä ja etsinkin sitten apteekista öljyä, joka sopisi kasvoille ja vartaloille. Sain suosituksen Ceraven Hydrating Foaming Oil Cleanser tuotteesta ja ostin sen. Mutta kotona huomasin, että kyseessä ei olekaan öljypohjainen tuote, tai ainakin INCI-listalla on ensimmäisenä vettä:

  Aqua/water, glycerin, PEG-200 hydrogenated glyceryl palmate, coco-betaine, disodium cocoyl glutamate, PEG-120 methyl glucose dioleate, polysorbate 20, PEG-7 glyceryl cocoate, PEG-150 pentaerythrityl tetrastearate, PPG-5-ceteth-20, PEG-6 caprylic/capric glycerides, squalane, ceramide NP, ceramide AP, ceramide EOP, carbomer, triethyl citrate, sodium chloride, sodium​ hydroxide, sodium cocoyl glutamate, sodium lauroyl lactylate, sodium hyaluronate, cholesterol, citric acid, capryloyl glycine, hydroxyacetophenone, caprylyl glycol, caprylic/capric triglyceride, trisodium ethylenediamine disuccinate, phytosphingosine, xanthan gum, benzoic acid. ​

  Osaatko sanoa, tekeekö tällä tuotteella mitään aurinkovoiteiden poistossa? Ainakin kasvojen pesussa se tuntui kuivattavalta. Harmittaa, kun en muistanut esittelemääsi Acoa, joka olisi ollut edullisempikin kuin tämä :(

  Vastaa

  1
  1. Vesipohjainen tuote ei pysty liuottamaan mineraaliaurinkovoiteita tai vedenkestäviä kemikaalisia aurinkovoiteita yhtä hyvin kuin öljypohjainen, tätä ei käy kiertäminen, vaikka tuotteen nimi kuinka väittäisi olevansa öljy. Kannattaa aina lukea ainesosaluettelo ennen ostamista. Vain silloin, jos tuotteen inci alkaa öljymäisellä aineella, voidaan puhua aidosta öljyputsarista.

   Tämä kyseinen CeraVe'n putsari ei ole millään tavoin öljyputsari, se jopa vaahtoaa, eli sisältää vaahtoa muodostavia tensidejä. Niitä ei ole aitojen öljyputsareiden sisällössä, sillä aito öljyputsari poistaa lian liuottamalla, ei pinta-aktiivisilla aineilla.

   Vastaa

   2
  2. Näin arvelinkin. Harmi, että apteekissa tätä markkinoitiin öljyputsarina enkä tajunnut siinä hetkessä tarkistaa ainesosia. Vielä enemmän kyllä ihmettelen tuon tuotteen nimeämistä... Täytyy käyttää tuo pois ja ostaa seuraavaksi vaikka se Aco.

   Vastaa

   1
 14. COSRX:stä oli yläpuolella puhetta, ja mulla on nyt käytössä heidän uusin SPF:nsä tältä vuodelta, Ultra-Light Invisible Sunscreen vaaleansinisessä tuubissa. Se on mielestäni iholla vielä ihanampi kuin sinunkin lempparisi BOJ ja Round Lab.

  Voisi kuvitella että uusimmassa aurinkotuotteessa on turvalliset teknologiat kohdallaan, mutta eivät nämä taida olla niin erinomaisia: Drometrizole, Trisiloxane, Ethylhexyl Triazone.

  Vastaa

  1
  1. Inciin on livahtanut pilkku väärään kohtaan, Drometrizole Trisiloxane on yksi yhdiste.

   Tää sun COSRX-maininta herätti mielenkiintoisesti ihan uuden ihmetyksen: tuotteessa nimittäin on kaksi L'Orealin filtteriä, joita saavat käyttää vain Lorkun brändit. Tämä on ollut oma käsitykseni Mexoryl-filttereistä, enkä tähän mennessä ole ikinä nähnyt niitä muissa kuin L'Oreal-korporaation brändien tuotteissa. Piti ihan googlata onko L'Oreal ostanut COSRX:n mutta ei sentään.

   COSRX:n filtterit ovat:
   Mexoryl XL (Drometrizole Trisiloxane)
   Uvinul T 150 (Ethylhexyl Triazone)
   Uvinul A Plus (Diethylamino Hydroxybenzoyl Hexyl Benzoate)
   Mexoryl SX (Terephthalylidene Dicamphor Sulfonic Acid)

   Täytyypä selvittää ihan näin kemikaalinörtillisistä syistä 😅, onko Lorkku myynyt oikeuden Amorepacifcille (COSRX:n omistaja) käyttää Mexoryliä. Tämä oli kyllä erikoinen löytö! Ihan missä tahansa Mexorylistä puhutaan, siihen viitataan termillä L'oreal-only. Nämä filtterit tosiaan kehitetään ensin La Roche-Posay'lle, ja sitten kun ne ovat ensin olleet eksklusiivisesti joitain vuosia L R-P:n käytössä, ne siirtyvät Lorkun muillekin brändeille.

   Vastaa

   5
 15. Harmi että tässä uudessa COSRX:n aurinkovoiteessa on kaliumsorbaattia ja niasiiniamidia, jotka eivät sovi iholleni. Mikähän voisi olla vastaava turvallinen aurinkovoide ilman niitä? Kaliumsorbaatille olen mahdollisesti allerginen ja niasiiniamidi pahentaa ruusufinnin oireita.

  Vastaa

  1
  1. Mikähän voisi olla vastaava turvallinen aurinkovoide ilman niitä?

   Ikävä kyllä en osaa tällaista aurinkovoidetta nimetä, ilman että mun pitäisi käydä suuri joukko aurinkovoiteita läpi. Niasiiniamidia ei ole monessakaan eurooppalaisessa aurinkovoiteessa, sen tiedän, mutta kaliumsorbaatista en osaa sanoa.

   Vastaa

   1
 16. Hei, olen mielenkiinnolla seurannut tätä keskustelua ja kirjoituksiasi. Pari aurinkovoideputelia voin heittää roskiin ilman suurempaa tuskaa. Mutta voihan Lumene. CC-voide on todella miellyttävä ja antaa heleän ihon. Käytin nyt viikon It cosmeticsin vastaavaa tuotetta. Ihoni jonka olen talvella saanut itselleni jopa poikkeuksellisen hyvään kuntoon alkaa oireilla pienin punertavin näpyin! Nyt vaihdoin takaisin Lumeneen, mutta kyllähän tämä asia pohdituttaa. Olisiko sinulla muita hyviä suosituksia tuohon tilalle? Meikkivoiteessa suosin Sensain tuotteita, mutta kesäisin käytän mieluusti keveitä CC-tuotteita. Lumene on ollut täydellinen.

  Vastaa

  1
  1. Olisiko sinulla muita hyviä suosituksia tuohon tilalle?

   Ikävä kyllä ei. 😔 Tunnen itsekin Lumenen tuotteen, ja se on todella hyvä. Toinen suosikkini tämän kategorian tuotteista on Dermosilin Ideal BB-voide, mutta myös se sisältää Octinoxatea. Octinoxate on ikävä kyllä äärettömän yleinen nimenomaan meikkituotteissa, koska se on niin "kosmeettisesti elegantti" aine. Vaikka markkinatietoiset aurinkovoidebrändit ovatkin suuressa määrin luopuneet siitä, meikkituotteiden asiakkaat eivät tarkastele tuotetta ja markkinointiclaimeja samoin silmin kuin aurinkovoidebrändin asiakas, ja niinpä meikkeihin tämä aine on ollut helpompaa jättää.

   Vastaa

   1
 17. Kiitos paljon, kun teet helposti ymmärrettävää sisältöä aiheesta. Eksyin sattumalta lukemaan kirjoituksiasi aurinkovoiteista ja voi itkujen itku mikä todellisuus iskee vasten kasvoja. Meidän ACO:n lasten aurinkovoide ei siis olekaan ehkä se paras vaihtoehto! Jotenkin olen ollut käsityksessä, että kun ostan apteekista aurinkovoiteen (vs. Markettivoide), saan varmasti turvallista lapsille. Osaisitko antaa vinkkiä tai mitä kemiallista aurinkovoidetta suosittelisit lapsille ? Jotenkin nuo mahdollisesti verenkiertoon imeytyvät aineet kauhistuttavat erityisesti lasten tuotteissa.

  Vastaa

  2
  1. Osaisitko antaa vinkkiä tai mitä kemiallista aurinkovoidetta suosittelisit lapsille ?

   Moikka Sanni!

   LV:n aurinkovoiteet, Korresin Yoghurt Kids -aurinkovoide, Änglamarkin aurinkovoiteet sekä P20 Sensitive -aurinkovoiteet ovat mielestäni erittäin hyviä ja turvallisia lapsille. Niissä on kaikissa ainoastaan uuden sukupolven UV-filttereitä.

   Vastaa

   1
  2. Kysynpä tähän jatkoksi, tuleeko mieleesi lapsille sopivaa vain uusia filttereitä sisältävää aurinkovoidetta, joka olisi vesiliukoinen? Se ei tietenkään tulisi rantakäyttöön, mutta olisi helpotus, jos voiteen poisto olisi ainakin joskus vaivatonta. Lapsen iho on muutenkin atooppinen, joten mieluusti välttäisin sen rassaamista pesuainein silloin kun mahdollista... Omakin iho tuntuu kuivuvan ainakin Mossan mineraalivoiteesta (ja sen poistosta). Kaikki erityisesti lapsille suunnatut voiteet taitavat olla vedenkestäviä, mutta jos mieleesi tulee jokin neutraali, mieluusti melko hajuton vesiliukoinen tuote uusilla filttereillä, kerro ihmeessä. Saa olla vaikka kasvoaurinkovoiteeksi tarkoitettu. Itsellä tuli mieleen BoJ Rice+Probiotics, mutta mahtaako olla liikaa aktiiviaineita?

   Vastaa

   1
  3. Kysynpä tähän jatkoksi, tuleeko mieleesi lapsille sopivaa vain uusia filttereitä sisältävää aurinkovoidetta, joka olisi vesiliukoinen?

   Eipä taida. Ihan kaikki lasten aurinkovoiteet ovat vedenkestäviä tai vettä hylkiviä, koska oletuksena on, että lapsi viettää auringossa aikaa vesileikeissä.

   jos mieleesi tulee jokin neutraali, mieluusti melko hajuton vesiliukoinen tuote uusilla filttereillä,

   Osta LV:n tai P20 Sensitiven aurinkovoide. Nämä ovat hajusteettomia ja sisältävät vain uusia filtteritä. Vaikka ne ovatkin vedenkestäviä, ne lähtevät ihosta huomattavasti helpommin kuin mineraaliaurinkovoiteet. Sinkki ikävä kyllä kuivattaa ihoa, mutta sitä eivät tee kemialliset filtterit.

   Vastaa

   2
  4. Hyvä tietää, että nuo lähtevät huomattavasti mineraalivoidetta helpommin, vaikka ovatkin vedenkestäviä. Eivätkä kuivata kuten sinkki. Kiitos vastauksestasi ja ihanaa kesää! :)

   Vastaa

   1
 18. Hei, kiitos mahtavasta blogista ja siitä, kun avaat kansantajuisesti asiaa aurinkorasvoista!

  Mitä mieltä olet Decubalin aurinkosuihkeesta? inci Aqua, Dibutyl Adipate, Diethylamino Hydroxybenzoyl Hexyl Benzoate, Phenoxyethyl Caprylate, Bis-Ethylhexyloxyphenol Methoxyphenyl Triazine, Diethylhexyl Butamido Triazone, Ethylhexyl Triazone, Propanediol, C12-13 Alkyl Lactate, Butylene Glycol, Glycerin, Phenylbenzimidazole Sulfonic Acid, VP/Eicosene Copolymer, Canola Oil, Tocopheryl Acetate, Inositol, Tocopherol, Propylheptyl Caprylate, Acrylates/C12-22 Alkyl Methacrylate Copolymer, Potassium Cetyl Phosphate, Cetearyl Alcohol, Glyceryl Stearate, Ethylhexylglycerin, Xanthan Gum, Arginine, PEG-100 Stearate, Coco-Glucoside, Disodium Lauryl Sulfosuccinate, Caprylyl Glycol, Sodium Hydroxide, Phenoxyethanol.

  Kiitos!

  Vastaa

  1
 19. Hei,
  Olen nyt omatoimisesti yrittänyt selvittää yhden aurinkovoiteen pahiksia, mutta aivot menee solmuun noista vaikeista ainesosien nimistä ja siitä että voi olla eri nimillä...Eli olisin tosi kiitollinen jos ehdit katsoa tätä inciä. Kyseessä Babe transparent sunscreen for dry and wet skin spf 50. Lähinnä olen huolissani vaikutuksista ympäristöön, kun on tulossa pari reissua joissa tulee uitua paljon. Että täytyykö tämä pitää cityversiona.

  ALCOHOL DENAT.,OCTOCRYLENE,HOMOSALATE,DICAPRYLYL CARBONATE,C12-15 ALKYL LACTATE,DIISOPROPYL ADIPATE,BUTYL METHOXYDIBENZOYLMETHANE,BIS-ETHYLHEXYLOXYPHENOL METHOXYPHENYL TRIAZINE,CETEARYL NONANOATE,ETHYLHEXYL TRIAZONE,AQUA,ETHYLHEXYL ISONONANOATE,ETHYLHEXYL SALICYLATE,VP/DIMETHYLAMINOETHYLMETHACRYLATE COPOLYMER,BISABOLOL,TOCOPHERYL ACETATE,PARFUM,TOCOPHEROL

  Vastaa

  1
  1. Moikka TeeW,

   Tämä sisältää neljä ympäristölle haitallista UV-kemikaalia: Octocrylene, Homosalate, Avobenzone ja Octisalate.

   Vastaa

   1
 20. Hei! Kyllä tieto lisää tuskaa niinkuin aina… Yritin etsiä Heliocare 360 gel aurinkorasvasta tietoa, ilmeisesti aika uusi Suomen markkinoilla mutta ainakin etelä Euroopassa hyvin esillä. Onko sinulla tästä merkistä kokemuksia?
  Se on aina sopinut omalle akneen taipuvaiselle iholle, mutta en ole varma uskallanko teinilleni antaa käyttöön.
  Kiitos paljon mikäli ehdit tähän(kin) vastata!

  Vastaa

  1
  1. Yritin etsiä Heliocare 360 gel aurinkorasvasta tietoa, ilmeisesti aika uusi Suomen markkinoilla mutta ainakin etelä Euroopassa hyvin esillä

   Googlasin tuotteen ja ainakin Lykossa näkyvän incin mukaan sisältää ykkösenä Octinoxatea ja kakkosena Octocrylenea, kummatkin vanhan koulukunnan huonompia filttereitä kumpikin on kielletty Havaijilla sekä muutamassa muussa trooppisen alueen valtiossa ympäristöhaittojen vuoksi.

   En ole muutoin perehtynyt Heliocareen, nimi vain on tuttu. Tuon geeli-tuotteen perusteella eivät kyllä ole missään UV-suojateknologian aallonharjalla... Tuotteessa ei ollut yhden ainutta uuden sukupolven UV-filtteriä.

   Vastaa

   1
  2. No niinpä tietenkin, arvasinkin että näin saattaa olla vaikka markkinoivatkin jollain saniaisista saatavalla uutteella joka on uusinta uutta jne. Useat iholääkäritkin kuulemma suosittelevat. Mutta luonto ei siis kiitä!

   Vastaa

   1
 21. Moi, iän mukana pigmenttiä ilmestynyt. Ihan mainoksen perusteella ostin tätä uutuutta sen kummempia miettimättä. Koostumus on aika lirua mutta tuntuma ihan kiva paitsi kovasti hikoillessä valuu ikävästi silmiä kirvellen. Kannattako tätä sisällön perusteella käyttää?

  Babe, Super Fluid Depigment+ SPF 50

  AQUA · DICAPRYLYL CARBONATE ·ETHYLHEXYL METHOXYCINNAMATE · PROPANEDIOL · DIBUTYL ADIPATE · BUTYL METHOXYDIBENZOYLMETHANE · ETHYLHEXYL TRIAZONE · BIS-ETHYLHEXYLOXYPHENOL METHOXYPHENYL TRIAZINE · ASCORBYL GLUCOSIDE · C20-22 ALKYL PHOSPHATE · C20-22 ALCOHOLS · BENZOTRIAZOLYL DODECYL P-CRESOL · TRANEXAMIC ACID · SODIUM HYALURONATE · CARNOSINE · TOCOPHEROL · CAPRYLYL/CAPRYL GLUCOSIDE · PARFUM · XANTHAN GUM · POLYACRYLATE CROSSPOLYMER-6 · BHT · SODIUM HYDROXIDE · 1,2-HEXANEDIOL · o-CYMEN-5-OL

  Kiitos paljon aurinko voiteiden tiedosta 😍

  -Minni

  Vastaa

  1
  1. Voide sisältää Octonoxatea (--> imeytyy verenkiertoon, yksi kaikkein vesistöhaitallisimmista UV-suojakemikaaleista) sekä Avobenzonea (--> imeytyy verenkiertoon, myös erittäin haitallinen vesistöille).

   Oman arvomaailman mukaan voi päättää, haluaako tällaista voidetta käyttää. Tämän hetkisen tiedon valossa Octinoxate ja Avobenzone eivät ole ihmisen terveydelle vaarallisia, vaikka verenkiertoon imeytyvätkin, ja niiden todistetut haitat ihmiselle liittyvät ihoärsytykseen ja allergiapotentiaaliin. Vesistöille näiden haitat ovat kiistattomat.

   Vastaa

   1
  2. Hui sentään! Ironista että sarja on valmistettu Espanjassa, Aurinkorantojen maassa. Todella raivostuttaa tälläisiä vaarallisia tuotteita myydään. itse ainakin koen olevani harhaanjohdettu uskottuani uutuus ja uusissa tuotteissa uutta tietoa ja teknologiaa. Nykypäivän ympäristöhuolia unohtamatta. Ei jatkoon vaan suoraan roskiin!
   Kiitos Sanni tosi paljon miten autat lisäämällä tietoa ja tekemään parempia valintoja

   Aurinkoturvallista kesää🤗

   T. Minni

   Vastaa

   1
  3. Ironista että sarja on valmistettu Espanjassa, Aurinkorantojen maassa. Todella raivostuttaa tälläisiä vaarallisia tuotteita myydään. itse ainakin koen olevani harhaanjohdettu uskottuani uutuus ja uusissa tuotteissa uutta tietoa ja teknologiaa. Nykypäivän ympäristöhuolia unohtamatta.

   Hyvin valitettavasti voittomarginaalit menevät monella yrityksellä ohi ympäristöseikkojen, näin vain on. Nuo vanhan koulukunnan filtterit ovat huomattavasti edullisempia käyttää kuin uudet, siksi ne ovat monelle yritykselle hyvin houkuttava ja jopa itsestäänselvä valinta. Etenkin, kun ne kuitenkin tosiaan suojaavat ihoa aurinkovaurioilta, eli tekevät sen, mitä aurinkovoiteen kuuluukin. Siinä sitten jäävät ympäristönäkökohdat helposti vaille mitään huomiota, tai potentiaaliset haitalliset lieveilmiöt iholla kuten vaikka ihoärsytys tai vaikutus estrogeeniin.

   Vastaa

   1
 22. Ensinnäkin kiitos ihan tuhannesti tiedon jakamisesta, tästä on ollut iso apu!
  Fysikaalisia meillä on ollut käytössä lasten syntymästä asti, mutta nyt oon uskaltautunut uusiin filttereihin myös. Ja kun tässä on havahtunut omastakin ihostaan pitämään enemmän huolta niin mietillässä on sy alueen ja huulien suojaus. Dyhvanan 30 on ollut Sy alueella ihan ok, mutta olisi hienoa löytää kevyempi koostumus ja huulille tehdyistä tuotteista ei taida kovin hyviä vaihtoehtoja löytyäkkään...

  Vastaa

  0
  1. Dyhvanan 30 on ollut Sy alueella ihan ok, mutta olisi hienoa löytää kevyempi koostumus

   Kokeile Beauty Of Joseonin Rice + Probiotics SPF 50+-voidetta, se on tautisen hyvä ja SUPER kevyt! Saa Prismasta :)

   Vastaa

   0

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *


 • Sanni

 • Arkisto

  • 2024 (71)
  • 2023 (148)
  • 2022 (174)
  • 2021 (178)
  • 2020 (227)
  • 2019 (203)
  • 2018 (227)
  • 2017 (298)
  • 2016 (284)
  • 2015 (343)
  • 2014 (389)
  • 2013 (400)
  • 2012 (214)
  • 2011 (226)
  • 2010 (287)
  • 2009 (207)